รางวัลที่ 1 การประกวดภาพพิมพ์ชิ้นเล็ก ประเทศโปแลนด์

ชื่อผลงาน : Mother's Diary (III)


เทคนิค : Mixtechnique on Paper.

(Tranferprinting, Collage, Sewing)


ปีที่สร้าง : 2561 / 2018


ผู้สร้าง : วรรธนัย มาเกตุ

WATANAI MAGATE