แบบสอบถามโครงการปรับพื้นฐาน สาขาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐานระหว่างวันที่ 20 - 27 มิถุนายน 2564 โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อและใช้คำอธิบายสุภาพ เพื่อการพัฒนาโครงการของสาขาวิชา