นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย จำนวน 32 คน

erddfs-58.JPG

นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย จำนวน 32 คน

erddfs-36.JPG

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย จำนวน 31 คน

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย จำนวน 23 คน

บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน